Om IshavskattenIshavskatten ble stiftet 2. juni 1985.

Klubben er godkjent gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) og dermed tilsluttet og godkjent av Federation Internationale Feline (FIFe). Dette innebærer at klubbens medlemmer driver utstilling og avl av katter etter de prinsipper som gjelder i FIFe.


Klubben har hovedsete i Tromsø, men har medlemmer fra hele landet. Alle er velkommen, enten de har katt eller ikke.


Klubben skal være en møteplass og et forum for alle kattevenner. Vi arrangerer jevnlig medlemsmøter hvor vi tar opp klubb- og forbundssaker, og i tillegg forsøker vi så ofte som mulig å legge inn katterelatert foredrag av spesialister.Sist, men ikke minst, arrangerer vi årlig to internasjonale katteutstillinger (i forbindelse med en helg), hvor det kommer utstillere og dommere fra inn- og utland, og kattene kan konkurrere om titler og sertifikater.


Katter er levende vesener, og vi bør alltid tilstrebe å gi de et godt liv. Formålsparagrafen forteller egentlig bra hva vi mener er viktig:


Foreningen har som formål å spre kjennskap til katten gjennom å arbeide for:


Et sunt kattehold

Et aktivt kattemiljø

At alle skal få en positiv holdning til kattens egenart og adferd

Å bedre kattens sosiale status

Forbedring av rasene


Medlemmene skal verne om de rene rasene og drive et ansvarlig oppdrett. Videre skal medlemmene melde fra om mishandlede dyr til klubben. Ishavskatten bør samarbeide med den lokale dyrebeskyttelsen vedrørende kattens ve og vel.