Bli medlem

Ishavskatten

Verdens nordligste katteklubb

 

Hvordan bli medlem?

For å bli medlem i klubben vår, ta kontakt med sekretæren på e-post sekretaer@ishavskatten.com.

 

Vi trenger å vite litt om deg:

 

Navn:

e-post:

Adresse:

Telefon:

Rasekatt/Huskatt:

 

Du vil da motta litt informasjon om klubben pr post.

Oppgi også om du tidligere har vært medlem av katteklubb, og i så fall hvilken.

 

Hovedmedlemmskap koster kr. 460,- pr år

Familiemedlemsskap koster kr. 50,-

og Støttemedlem kr. 200,-

 

Hovedforfallsdato på medlemskontigenten er 01.01 hvert år.

 

Medlemskontigenten betales inn til:

Konto: 4700.58.15165

Ishavskatten

v/Beathe .K Sivertsen

Blårevsvingen 10

9013 Tromsø

 

Merk innbetalingen med navn/navnene den gjelder for.

Medlemsskapet er gyldig når medlemskontigenten er innbetalt.

 

Velkommen!