Bli medlem

Ishavskatten
Verdens nordligste katteklubb


For å bli medlem i klubben vår betaler du medlemskontigent og tar kontakt med sekretæren på e-post sekretaer@ishavskatten.com.


Medlemskontigenten betales inn til:

Konto: 4700.58.15165

Husk å merke innbetalingen med navn/navnene den gjelder for.


Send følgende informasjon til sekretæren: 


Navn:

e-post:

Adresse:

Telefon:

Rasekatt/Huskatt:


Du vil da motta litt informasjon om klubben pr e-post og få tildelt en MinKatt konto. 


Hovedmedlemmskap koster kr. 460,- pr år

Familiemedlemsskap koster kr. 50,-

og Støttemedlem kr. 200,-


Hovedforfallsdato på medlemskontigenten er 01.01 hvert år

Medlemsskapet er gyldig når medlemskontigenten er innbetalt.

Hjertelig velkommen som medlem i Ishavskatten