Hjem

Gratulerer til CH Unbreak my Heart av Isomar (N) - *Tøtta* som ble BIS på BERAK sin utstilling 15.02.14

Eier: Eli A. Haug Svendsås, Ishavskatten

 

Invitasjon til SWS

Scandinavian Winner Show (SWS) vil bli arrangert den 13. september 2014 på Telenor Arena i Oslo. Utstillingen er integrert i den store kjæledyrmessen Oslo Pet Show.

 

06.04.2014

 

Lovverket til NRR er oppdatert for 2014

 

http://www.nrr.no/page.php?pageid=93

 

18.03.2014

 

Til alle katteeiere! Jeg håper dere vil delta i en spørreundersøkelse vi har til alle katteeiere i Norge. Dette er et mastergradsprosjekt i etologi som jeg veileder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Formålet er å analysere atferd hos alle katteraser i Norge, og vi må ha mange svar fra huskatteiere også for å sammenlikne med rasekattene. Det er et mål å få objektive data om de viktigste katterasene, samt huskatt, slik at katteeiere lettere kan velge en rase som passer for dem - og slik at vi får enda mer fornøyde katteeiere! Samtidig kan undersøkelsen gi viktig tilbakemelding til oppdrettere om atferdsegenskaper de bør ta hensyn til i avlsarbeidet. Bokpremier er det også. NRR støtter undersøkelsen. Den er nettbasert, og du kan gå til den ved å klikke her:

 

https://response.questback.com/norgesmiljoogbiovitenskapligeu/s0ao5fh0jp/ .

 

Hilsen Bjarne O. Braastad, prosjektleder

 

 

Ishavskatten

-Verdens nordligste katteklubb

Det nærmer seg utstillingen i Harstad, 10.-11. September 2016, arrangert av Hålogalandskatten.

 

Hvis dere har tenkt å delta så må dere melde på umiddelbart for utstillingen står i fare for å bli avlyst. Støtt opp under de Nord Norske utstillingene - vi har så få at vi må da kunne komme oss på de få vi har i året. Kom igjen dere som har mulighet og lyst, meld på i dag. Vi oppfordrer alle våre medlemmer som har mulighet til å delta og støtte opp under de Nord Norske utstillingene.

 

 

Link til invitasjon HER

 

Ishavskatten har fått nytt styre etter vår Generalforsamiling 27.November 2014.

Sekretæren fortsetter som før, nytt er at sekretær også mottar påmeldinger til Utstillinger.

 

 

 

Fra NRR:

 

Vi starter nå ny pulje med oppdretterdiplomering.

 

Påmelding skjer til klubb, som samler alle påmeldinger på vedlagte skjema.

 

Husk at kvittering for betalt avgift (kr 600) skal vedlegges for hver enkelt.

 

(De som bestiller utskrift av lovverket betaler kr 100 i tillegg)

 

 

 

Frist for påmelding er satt til 10. april 2014

 

Straks påmelding fra en klubb har kommet inn, blir det sendt bekreftelse til hver enkelt deltaker med info om når oppgavene

 

sendes ut og frist for innsendelse av besvarelse.

 

 

Viktig info:

Endringer i utstillingsreglementet fra 1.1 2014

Klasse 12 vil fra 1.1.2014 være for katter mellom 4 og 7 mnd. og klasse 11 mellom 7 og 10 mnd.

Andre endringer finnes i referatet fra FIFes GF.

 

Klassene er:

 

klasse 12 - Kattunge 4-7 måneder

klasse 11 - Kattunge 7-10 måneder

klasse 9 - Åpen klasse for voksne

klasse 7 - Champion-klasse

klasse 5 - Internasjonal Champion- klasse

klasse 3 - Grand Internasjonal Champion-klasse

klasse 1 - Supreme-Champion-klasse

 

Kastrerte katter stiller parallelt med dette i

klasse 10 - Åpen klasse for kastrater

klasse 8 - Premier-klasse

klasse 6 - Internasjonal Premier-klasse

klasse 4 - Grand Internasjonal Premier-klasse

klasse 2 - Supreme-Premier-klasse

 

 

27.11.13

Ishavskattens Generalforsamling 2013:

 

Etter Generalforsamlingen i Ishavskatten, onsdag 27.11.13, fikk vi et nytt varamedlem, vårt nye varamedlem heter Caroline Robertsen.

Vi ønsker hjertelig velkommen til et godt samarbeid med resten av styret.

 

Støtt Ishavskatten ved å gi oss din grasrotandel når du tipper.

 

Tilknytt ISHAVSKATTEN som din grasrotmottaker via SMS.

Send GRASROTANDEL til 911684349 (tjenesten er gratis).